Bandel 185


Driftplatser vid bandel 185 (centr@len)


Bandel 185 på Digitalt museum


Ritningar mm

Jvm1184_J2_-0423  Bergsgården     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0418  Falun norra     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0422  Falun norra     Bangårdsritning 1958 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1319-001_1950-1962  Falun Norra, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962   [Järnvägsmuseet]
15_1932-1935  Faluns norra Bergsgården Grycksbo     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0424  Grycksbo     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
17_1935  Rättvik      Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0428  Rättvik     Bangårdsritning 1925 -  Förslag till spårförändring   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1325-001_1958-1963  Rättvik     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1325-003_1963  Rättvik, schematisk spårplan      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0426  Slättberg     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0425  Sågmyra     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
16_1935  Sågmyra Slättberg Västgärde     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
16B  Sågmyra (Årbohedens) grusgrop     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
K2f  Sågmyra yllefabrik - Rättvik - Mora - Älvdalen     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0427  Vestgärde / Västgärde     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]