Bandel 183


Driftplatser vid bandel 183 (centr@len)


Bandel 183 på Digitalt museum


Ritningar mm

Jvm1184_J2_-0414  Born     Bangårdsritning  -  Påteckning: Växlarna till sidospåret inlägges endast vid förekommande virkesutlastning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
14_1932-1935  Falun     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0420  Falun     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0421  Falun     Bangårdsritning 1927 -  Förslag till ombyggnad   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_200196  Falun      Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1235-005_1952-1962  Falun     Spårledningar 1952 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1235-002_1961  Falun C, Falun N, Tisken (knappställverk)     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1235-001_1942-1962  Falun, anläggning med knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0411  Granstanda     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1312-001_1947-1959  Granstanda, vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1959   [Järnvägsmuseet]
10_1932-1935  Hofors     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0412  Hofors     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1313-004_1961-1962  Hofors, schematisk spårplan      1961 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1313-001_1950-1962  Hofors, vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1313-003_1961-1962  Hofors, vevställverk     Spårledningar 1961 - 1962   [Järnvägsmuseet]
12_1932-1935  Hosjö Nya Nässågen Runnsågen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
13_1935  Korsnäs     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0417  Korsnäs     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0419  Korsnäs     Bangårdsritning 1912 -  Förslag till utvidgning av spårsystemet   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1318-003_1955-1959  Korsnäs     Spårledningar 1955 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0571  Korsnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1948   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0413  Korsån     Bangårdsritning  -  Förslag till omändring   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
11_1932-1935  Korsån Born Långsjön Ryggen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1314-001_1947-1952  Korsån, T-semafor förreglar lastplatsväxel     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1952   [Järnvägsmuseet]
9_1935  Kungsgården Övre Storvik Granstanda     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1318-002_1951-1960  Linjen Korsnäs - Hosjö med Karlsfors / Carlsfors ställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1951 - 1960   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0415  Långsjön     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_327-002  Långsjön     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0416  Ryggen     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0941  Ryggen     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1978    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1317-001_1960-1963  Ryggen, anläggning med vevapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1960 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1317-003_1962-1963  Ryggen, anläggning med vevapparat     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0942  Ryggen, anläggning med vevapparat, inkl bromsprovnings- och rangersignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1960 - 1973    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_31090  Ryggen, rangersignal F/B      1960 - 1961    [Järnvägsmuseet]
OvreStorvik  Övre Storvik     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0410  Övre Storvik     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]