Bandel 181


Driftplatser vid bandel 181 (centr@len)


Bandel 181 på Digitalt museum


Ritningar mm

Forsbacka  Forsbacka     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0407  Forsbacka     Bangårdsritning 1912 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1308-005  Forsbacka     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1308-011  Forsbacka     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1308-021  Forsbacka     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0385  Fredriksskans     Bangårdsritning 1924 -  Förslag till spårutvidgningar, provisoriskt övergångsstadium   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3  Fredriksskans (Gävle)     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200275  Gävle - Kungsgården     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-009  Gävle A- och bromsprovsignaler, plattformsgrindar     Avgångs- och stoppsignaler 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20282  Gävle C     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
4  Gävle central     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Gavle_C  Gävle central (centrala delen)     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1936 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Gavle_central  Gävle central (centrala delen)     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1941 Inkl korsning med spårväg   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0403  Gävle central, ändringsförslag     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_55101  Gävle kontrollstation. Placering av fjärrkontrollutrustning     Plan 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61045  Gävle kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-007-2  Gävle mellersta delen (låda 2)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
1  Gävle norra (rangerbangård)     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1311-007-1  Gävle norra delen (låda 3)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0386  Gävle norra hamnpir - Fredriksskans     Bangårdsritning  -  Gävle Stads Järnväg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Gavle_norra  Gävle norra rangerbangård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1941    [Järnvägsmuseet]
2  Gävle norra, hamnen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0319  Gävle Norra, rangerbangården     Bangårdsritning 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0320  Gävle Näringen     Bangårdsritning 1962 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_54023  Gävle omformarstation, huvudkopplingsschema      1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0321  Gävle rangerbangård     Bangårdsritning 1960 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-30557  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Sektion och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30557_A  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_A  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_B  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Sektion 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_C  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_D  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_E  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-007-3  Gävle södra delen (låda 1)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
5  Gävle verkstad Nynäs     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200292  Gävle, 10 kV-systemet, principschema      1957 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebr_63153  Gävle, uppställning av skrivbord och manöverpulpet i kontrollrum (eldrift)     Plan 1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0404  Hagaström     Bangårdsritning 1902 - 1925    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1305-003  Hagaström     Kabelplan 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-011  Hagaström     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-021  Hagaström     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-002_1961-1964  Hagaström     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
6_1932-1935  Hagaström Valbo Bäck / Kallbäck     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0406  Håde     Bangårdsritning 1902 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7  Håde Forsbacka     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_63008  Kontrollstationen i Gävle (eldrift), uppställning av skåp mm för fjärrkontroll     Plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60848  Kopplingscentraler för kontaktledningen i Gävle och Storvik      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
9_1935  Kungsgården      Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0409  Kungsgården     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårförändring   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1310-004  Kungsgården     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1310-011  Kungsgården     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1310-021  Kungsgården     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1306-002  Norra Valbo     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1306-011  Norra Valbo     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1306-021  Norra Valbo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
8_1935  Sandviken     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Sandviken  Sandviken     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0408  Sandviken     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1309-002  Sandviken     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1967    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1309-011  Sandviken     Spårledningar 1967 - 1967    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1309-021  Sandviken     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1967    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0405  Valbo     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]