Bandel 169


Driftplatser vid bandel 169 (centr@len)


Bandel 169 på Digitalt museum


Ritningar mm

T-1943_ArbrA  Arbrå     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1932    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_384-110  Arbrå, halvautomatisk linjeblockering     Kopplingsschema 1957 -     [Riksarkivet]
Ebr_24012  Förslag till placering av omformarestation vid Ljusdal     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
T-1943_JarvsO  Järvsö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1918 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0491  Järvsö / Jerfsö     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0492  Järvsö bangårdsbelysning     Bangårdsritning 1936 - 1959    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0526  Karsjö     Bangårdsritning 1881 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0527  Karsjö     Bangårdsritning 1954 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_KarsjO  Karsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0678  Ljusdal     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Ljusdal  Ljusdal     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_388-002_1954-1961  Ljusdal     Förreglingstabell 1954 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51316  Ljusdal omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50949  Ljusdal omformarestation, kabelschema     Situationsplan 1935 - 1938   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51031  Ljusdal, förslag till placering av omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Lottefors  Lottefors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-001  Lottefors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-003  Lottefors     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-110  Lottefors, halvautomatisk linjeblockering     Kopplingsschema 1957 -     [Riksarkivet]
T-1943_LOrstrand  Lörstrand     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0253  Norra Stambanan Storvik - Långsele Blad 18 Arbrå - Undersvik     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0254  Norra Stambanan Storvik - Långsele Blad 19 Karsjö - Skästra     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0255  Norra Stambanan Storvik - Långsele Blad 20 Edänge - Tallåsen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_ROste_lastplats  Röste lastplats     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_SimeA  Simeå     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1920 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Skastra  Skästra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Vallsta  Vallsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-1287  Vallsta, inkl halvautomatisk linjeblockering     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1949 - 1968    [Järnvägsmuseet (från SJK)]