Bandel 152


Driftplatser vid bandel 152 (centr@len)


Bandel 152 på Digitalt museum


Ritningar mm

Ebr_61040  Söderhamn V, omformarstation och förslag till telefonbyggnad     Situationsplan 1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_60531  Utmatning för Söderhamn jämte angränsande områden, förslag      Schema ledningsnät 1956 -    [Järnvägsmuseet]