Bandel 143


Driftplatser vid bandel 143 (centr@len)


Bandel 143 på Digitalt museum


Ritningar mm

B-758-1  Bro över Altbäcken no 8, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
B-765-1  Bro över Graningeån, Dala - Helsinglands jernväg      1899 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_189-001_1941-1968  Edsbyn, anläggning med knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1968    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0405  Homna     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0428  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 1 Bollnäs - Runemo     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0429  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 2 Alfta - Edsbyn     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0430  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 3 Lillboklitten - Tungsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_239-001  Ovanåker, centrallås med ljussignaler (tidigare ställbock)     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1966    [Järnvägsmuseet]
1Sa2883_Runemo_1957  Runemo     Förreglingsregister 1957 -     [-]
Ebrsi_237-002  Runemo vevapparat ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1121-001  Sunnerstaholm, kontrollåsförregling utan huvudsignaler       -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_238-001  Viksjöfors ställbock, envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1944    [Järnvägsmuseet]