Bandel 141


Driftplatser vid bandel 141 (centr@len)


Bandel 141 på Digitalt museum


Ritningar mm

B-760-1  Bro över Djupån, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
B-766-1  Bro över Kyrktjernsbäcken, Dala - Helsinglands jernväg      1897 -     [Järnvägsmuseet]
B-767-1  Bro över Woxnan, Dala - Helsinglands jernväg      1897 -     [Järnvägsmuseet]
B-759-1  Bro över Åssjöbäcken, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0243  Furudal     Bangårdsritning 1933 -  Inkl decauvillespår vid cementtegelfabrik   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_727-001_1942-1959  Furudal, knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0505  Kallholsfors     Bangårdsritning  -  Decauvillespår tillhörigt AB Skattungbyns Kalkbruk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1054-002_1955  Kallholsfors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0434  Linjen Bollnäs - Orsa Bibana Blad 1 Göringen - Dalfors     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0430  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 3 Lillboklitten - Tungsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0431  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 4 Åssjöbo - Göringen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0432  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 5 Östanvik - Skattungsjön     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0433  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 6 Skattungbyn - Orsa     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0807  Mässbacken      Bangårdsritning 1932 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0806  Mässbacken      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1970   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_240-001  Mässbacken, ställbock, envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6967_1940  Skattungsbyn, vevapparat     Ställverksapparat 1940 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1717-002  Voxna centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1960 - 1960    [Järnvägsmuseet]