Bandel 131


Driftplatser vid bandel 131 (centr@len)


Bandel 131 på Digitalt museum


Ritningar mm

Ebr_62270  Dämpningsmätning på 4 mm järnledning Kristinehamn - Vansbro      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0291  Gräddsjön     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0297  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 4 Horrsjön - Lånbansände     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0298  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 5 Franstorp - Rämmen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0299  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 6 Oforsen - Sågen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0300  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 7 Brindsjön - Andersfors     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0301  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 8 Tretjärn - Vansbro bruk     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0649  Lesjöfors     Bangårdsritning 1927 -  Inkl smalspår vid sågverk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0703  Långban     Bangårdsritning 1927 -  Inkl decauvillespår till hytta och anrikningsverk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0706  Långbansände     Bangårdsritning 1932 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T5_1930-1936  Långbansände Lesjöfors Rämmen     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0824  Neva     Bangårdsritning 1931 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0869_0965  Oforsen     Bangårdsritning  -  Inkl spår till trämassafabrik   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0870  Oforsen     Bangårdsritning 1931 -  Inkl spår till trämassafabrik   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T6_1930-1936  Oforsen Neva Sågen Gräddsjön     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0894  Persberg     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T4_1930-1936  Persberg Långban     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0893  Persbergs gruvor     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0949_0950  Rämmen     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0951  Rämmen     Bangårdsritning 1931 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1128_1129  Sågen     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1130  Sågen     Bangårdsritning 1931 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1210  Tretjärn     Bangårdsritning 1927 -  Inkl decauvillespår till Eldforsen   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1215_1216  Tretjärn     Bangårdsritning  -  Inkl grusgropsspår till Eldforsen   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1279_1280  Vakern     Bangårdsritning 1916 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-1281  Vakern     Bangårdsritning 1927 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T7_1936  Vakern Tretjärn     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]