Bandel 129


Driftplatser vid bandel 129 (centr@len)


Bandel 129 på Digitalt museum


Ritningar mm

Ebrsi_581-001  Eriksfors grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0322  Gävunda     Bangårdsritning 1931 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0303  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 10 Gävunda - Vimo     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0304  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 11 Siljansfors - Saxviken     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0305  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 12 Mora Station     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0302  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 9 Van - Brintbodarne     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T9_1930-1936  Van Brintbodarne Gävunda Kättbo     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
IID7T8_1930-1936  Vansbro     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
IID7T7_1936  Vansbro bruk     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
IID7T10_1936  Vimo Ryssån Vika Saxviken     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]